Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na IX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 maja 2015 roku (środa) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)

Czytaj więcej