3 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. 22 pierwszoklasistów dołączyło do grona uczniowskiej braci. Najpierw dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Danuty Witek. Potem uczniowie przy sztandarze złożyli uroczyste ślubowanie. Dyrektor szkoły Alicja Włodarczak dużym, drewnianym ołówkiem dokonała pasowania na ucznia. Każdy ślubujący otrzymał legitymację szkolną, pamiątkowy dyplom oraz upominek od rodziców. Po pasowaniu na ucznia odbyło się wspólne spotkanie rodziców, nauczycieli i uczniów.