Święto Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (The International Association of School Librarianship). Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji mają biblioteki szkolne.Hasło tegorocznych obchodów to: "Biblioteki szkolne- bramy do życia". Każdego roku wszyscy uczniowie angażują się w obchody poprzez udział w przygotowanych przez bibliotekarza konkursach. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych pt. „Plastelinowe postacie z bajek”. Zagadkom czytelniczym stawili czoła uczniowie klasy 2 i 3.  Najwięcej laureatów zostało wyłonionych w konkursie plastycznym reklamujący bibliotekę szkolną, wśród konkursowych prac na szczególną uwagę zasługiwały 2  hasła „ Lek na ból brzucha jest w aptece, na rozum w bibliotece”, „Książka to potęgi klucz, wiec ją czytaj i się ucz”. Mali aktorzy z klasy 3 pod opieką pani Kamili Kołeckiej – Koronowskiej przygotowali komiczny spektakl z bohaterami książkowymi w roli głównej.  Uczniowie klas 4-6 promowali bibliotekę szkolną poprzez udział w konkursie literackim rozwijającym tegoroczne hasło „Biblioteki szkolne- bramy do życia”. Laureatem konkursu został Jakub Osesek, który zaprezentował swoją pracę podczas akademii podsumowującej Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

 

„Dzieci, dzieci, czy wy wiecie?

Biblioteki są na świecie!

W nich książeczek pełne półki,

które idą niczym ciepłe bułki.

Znaleźć tutaj może każdy

cuda świata oraz bohaterów ważnych.

Wchodzisz BRAMĄ- tą z literek

i już umiesz  (bez usterek)

Wyobrazić sobie świat,

Który całkiem nie ma wad.

Gratuluję więc, Kochani,

żeście książek nie zaniedbywali,

Ale pilnie je czytali.

Każdy z Was na medal jest

jeśli książkom oddał cześć!”

Jakub Osesek

Wyłonieni zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolny zapisał się na stałe w kalendarzu imprez szkolnych.  Pomaga on tworzyć wizerunek